สำรวจวิถีชีวิตนชนบทดั้งเดิมริมแม่น้ำกระบี่ทั้งรอบกลางวันและกลางคืน

ทัวร์ รอบเช้า กลางวัน

 

ทัวร์ 5 ชั่วโมง ล่องเรือแม่น้ำ ถ้ำ ป่าชายเลน และฟาร์มปลา

 

08.30 09:00 น

• ออกจาก Anana Krabi โดยรถรับส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

9:00 น

• เดินทางถึงท่าเรือปูดำและลงเรือหางยาวพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

• ล่องเรือชมธรรมชาติประวัติศาสตร์ถ้ำขนาบน้ำ

• ล่องเรือต่อผ่านป่าชายเลนเพื่อสำรวจสัตว์ป่าที่ยังไม่ถูกรบกวน

• เดินทางถึงท่าเรือเกาะกลางเพื่อรับประทานอาหารทะเลมื้อกลางวันที่ฟาร์มปลาลอยน้ำ

13:00 น

• กลับไปที่  Anana Krabi

ราคา

2,000 บาทต่อท่าน รวมประสบการณ์ทั้งหมดและอาหารทะเลมื้อกลางวัน

ทัวร์ รอบบ่าย

 

 5 ชั่วโมง ล่องเรือในช่วงบ่ายและตลาดกลางคืน

 

16:15 น

• ออกจาก Anana Krabi โดยรถรับส่งที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

16:45 น

• เดินทางถึงท่าเรือปูดำและลงเรือหางยาวพลังงานแสงอาทิตย์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา

• ล่องเรือชมธรรมชาติประวัติศาสตร์ถ้ำขนาบน้ำ

• ล่องเรือต่อผ่านป่าชายเลนเพื่อสำรวจสัตว์ป่าที่ยังไม่ถูกรบกวน

 

18:30 น

• ขึ้นฝั่งที่ท่าเรือปูดำและสัมผัสกับตลาดโต้รุ่งกระบี่เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

 

21:00 น

• กลับไปที่  Anana Krabi

ราคา

ท่านละ 1,500 บาท รวมประสบการณ์ทั้งหมด

• เช่าเหมาลำ 9,000 บาท สำหรับสูงสุด 8 ท่าน

• เด็กอายุไม่เกิน 11 ปี ส่วนลด 50%

• การล่องเรือไม่เหมาะสำหรับผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายและทารก

• เพื่อความปลอดภัย กำหนดการล่องเรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสภาพอากาศ เพื่อความเพลิดเพลินสูงสุด โปรดสวมเสื้อผ้าที่เบาบาง รองเท้ากีฬา หมวก ครีมกันแดด และแว่นกันแดด

• ออกเดินทางทุกวันขึ้นอยู่กับความต้องการ